Lupakuvat

Rakennuspiirustusten tarkoitus on kuvata ja selventää rakennuksen toimintoja, ulkonäköä sekä kokoa ennen rakentamisen aloittamista. Uudelle rakennukselle on haettava rakennuslupa ja lupahakemuksen perustana ovat rakennuslupapiirustukset, joista käy ilmi, millaista rakennusta ollaan aikeissa lähteä toteuttamaan. Pientalon rakennuslupapiirustuksiin kuuluu asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus

Asemapiirros

Asemapiirroksessa esitetään rakennuksen asema eli rakennuksen sijoittuminen tontille. Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Kuva sijoitetaan arkille siten, että pohjoinen ilmansuunta on ylhäällä. Mittakaavana asemapiirroksissa käytetään yleensä 1:200 tai suuremmissa kohteissa 1:500.

Lisäksi kohteesta voidaan laatia erillinen LVI-asemapiirros. Sen sisältämät asiat voidaan joissain tapauksissa esittää myös tavallisessa asemapiirroksessa.


Pohjapiirrokset

Jokaisesta rakennuksen kerroksesta laaditaan pohjapiirros. Rakennuslupapiirustusten pohjapiirroksissa mittakaavana käytetään yleensä 1:100. Pientaloissa voidaan käyttää mittakaavana myös 1:50, jolloin piirustuksia voidaan käyttää myös työpiirustuksina ja tarvittavien sähkö- ja LVI-piirrosten pohjina. Pohjapiirustuksen arkille piirretään yleensä myös hormileikkaus 1:20 mittakaavassa.


Leikkaus

Leikkauspiirustuksesta käy ilmi rakennuksen osien korkeustasot, esimerkiksi kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten sekä tasojen korkeusasemat. Mittakaavana käytetään samaa kuin pohjapiirroksessa. Leikkauspiirustuksessa esiteään yleensä myös rakennetyypit u-arvoineen.


Julkisivupiirustukset

Julkisivupiirustus kuvaa rakennuksen ulkonäköä. Julkisivupiirustukset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista. Julkisivukuviin merkitään myös käytettävät pintamateriaalit ja värit. Mittakaavana piirustuksissa käytetään yleensä 1:100.


Meiltä saat seuraavat mm. seuraavat palvelut